is toegevoegd aan uw favorieten.

De graauwe man. Een volks-schrift.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Ï5« )

'3, diè Verlósfing, hoé langer höe meerder aange,3 fpoort.

,, Ten Vierden , moet men Ook verdand en ,, behoedzaamheid, bij dén huisfelijken Gods,, dienst in acht neemen, teh einde dezelve meer „ nut, dan nadeel toebrengen mooge. Christus

beveeld, dit men bidden moet in eene gefloo,, tene kamer; Hij Verbied het onnodig gebrvük ,, van véele woorden, enz. Over het geheel is ,3 het -eéne loffelijke , en goede gewoonte, wan„ heer de Huisvader3 des morgens, des avonds, ., en lorris ook op andefe bekwaame gëlëgenhe„ den, eene dichtelijke oefléning houd; maar, 3, dewijl zij niet noodztiMijk tot het wezen des 3, Christendoms behoord, en ook in den Bijbel, 5, niet uitdrukkelijk geboden is, zoo 'moet men ,, niemand der Huisgenooten of Kinderen, daar 33 toe dwingen, of dooi- drangredenen aanfpooi,, ren:.want zoo lang iemand geen prijs op den 3, Godsdienst dcld, en aan dezelve geen gefloe„, gen en blijdfchap heeft, zijn hem zulke oef,, feningen tot een last, en maaken hem eindelijk ,, den Godsdienst haatelijk. Boven alles, moe.

teh ook zulke Oeffeningen van geen langen ,, duut zijn, en treffend, dichtelijk, en hart3, Verbéterend zijn. Een paar wel uhgekoozene

versfen uit de H. Schrift; eëh koït, maar her-

ielijk gebed; eefl weiitigericht Couplet, uit

s, een