Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ai6 )

mende verlichting, zouden 'er zich weder duizend nieuwe twijffelingcn opdoen.' Waar door men eindelijk even zoo veel eerbied en geloof, voor die verfchijning, hebben zou , als men tegenwoordig voor den Bijbel heeft. Doch, wil ik u eens zeggen Philomijjles! wat de menschheid, het geheele Menschdom van de Godheid van Christus, en zijne algemeene Regeering der wereld, volkomen overtuigen kan, en zal? Philomijftes. Ach jaai zegt het mij! De Graauwe Man. Niets anders, dan zijne Wederkomst op Aarde, ter oprichting van zijnHeerlijk Koningrijk; en voornamelijk zijne komst ten Oordeel over Leevenden en Dooden. Wanneer Hij zichtbaar op Aarde regeeren , en wanneer Hij zijne Goddelijke macht, tot overwinning van alle zijne Vijanden, uitoerfenen zal, dan zal niemand meer twijffelen.

Philomijftes. Daar zegt gij de zuivere waarheid '. maar zou dat wel gebeuren, dat Christus nog vóór het jongde Oordeel, op Aarde, een Rijk zal oprichten?

De Graauwe Man. Dat fchijnt, voor Eerst, ontegenzeggelijk, uit de voorzeggingen der Heilige Schrift te zullen gebeuren: en ten Tweeden is het, volgens de Rede zelfs, zeer waarfchijnelijk: want,het is niet wel te gelooven, dat Hij deeze Aarde, dit Vaderland der Menschheid, door zijnen Hoofd-vijand, den Satan veroveren, en

yoo?

Sluiten