Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 217 )

Voor altoos in zijne macht laaten zal; neen! het is veel waarfchijnelijker dat Hij, nog voor zijne komfte ten Algemeeneenen Gerichte,"in een tijd, waarin het Menschdom, gelijk tegenwoordig, nog leeft, aan zijn Leére^ de Overwinning over het Dier, en de Valfche Propheeten verfchaffen zal. In de Openbaring van Johannes, word dat uitdrukkelijk voorzegti

Philomijftes. Het is toch te verwonderen, dat Christus zelfs, geen woord daar van gezegd heeft, maar overal fpreekt van zijne komst ten oordeel.

De Graauwe Man. Dat is zoo ! echter fchijnt een gezegde daar op te doelen, wanneer Hij Mattii. 26 vs. 29. Marcus 14 vs. 25. en Lucas 22 vs. 16, uitdrukkelijk fpreekt, van Eeten, en Drinken in het Rijke Gods. Deeze uitdrukking, befchouwd, in het verband waarin Christus dezelve fpreekt, kan niet wel anders dan zinnelijk opgevat en begrepen worden, en kan. dus zeer bezwaarlijk, tot het Rijk der Heerlijkheid in den Hemel j behooren. Boven en behalven dit, kan Jezus het ook niet raadzaam geoordeeld hebben, om aan zijne Jongeren, daar van iets te zeggen, dewijl zij zoo zeer aan een Aardsch Rijk gehecht waaren: en eindelijk, heeft ook Christus veel gefproken en gedaan, dat niet in gefchrifte gefteld\ en tot ons gekomen is.

Phi-

Sluiten