Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

JONGSTE DAG.

t J^iarcle.' gelijk in den kring van uw fchatten

Het goud het in lui/Ier, — in waardigheid, wint: — Het pronk/luk der Schepping, het menschdom, zich boven

Den Koning der wouden, ontembaar in kracht, Verheft, fchoon het veld voor zijn vlammende blikken

Verteert en verfnclt, op het dreunen der lucht: — Of, — als bij het lied van den juichenden Cherub,

Van Eloa, — V zegelied, dat om den Troon Der Godheid /leeds rolt, — ook, verheven Vernuften!

Uw trejfendjle toonen bezwijkende zijn! — Riet anders, gewijde, geheiligde Dichtkunst!

Wint gij het, verr9 boven het hooge Gezang Van hem, die zo grootsch, zo verheven, de fpelen

Van Elis vereeuwig!.' — grijp, Zang/Ier.' ja grijp.

Tot

Sluiten