is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekeningen van mr. Willem Schorer, over de inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid van mr. Hugo de Groot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-84 AANTEEKENINGEN

ben beflaapen. Nederl. Advisb. II. D. Konf. CXLIII. bl. 375- verf. maar de mansperfoon. voet ad ff. de Adult. n.6. (Lib. XLVIII. Tit. V.) het gene zelfs zoo verre gaat, dat eener bezwangerde, in het benoemen van den vader, onder eede wordt geloofd, fchoon zij met anderen hadt te doen gehad, zonder van haar eerlijk gedrag of goeden naam of de verleidinge tot den bijflaap te moeten doen blijken Utr. Konf. D. L Konf. I. bl, 4. n. 10. 11 en 12. het gene mede te Antwerpen plaats heeft. Koflume aldaar Art. IX. bl. 128. Doch in 's hertogenbosch wordt eene geringe vrouwe hier van uitgezonderd Koflume aldaar Tit. XIX. Art. IV. Zeker naamloos Schrijver merkt aan , dat deze onbillijke Rechts - geleerdheid in 1 t a l 1 e n mede in gebruik is. Traité desloix civ. Part. II. Ch. XIII. pag. 110. bij P. F. Gosfe 1774. die te recht zig verwondert, dat de Nederlanderen, fchoon het Pausdom hebbende afgezworen, deze onrechtveerdigheid, daar uit herkomftig, gevolgd hebben, gelijk noch tegenwoordig in holland plaats heeft, de groot III. B. XXXV g. 8. n. 23. Billijker echter wordt te mechelen een mansperfoon ten eede toegelaaten en vrijgefproken , wanneer hij zweert, de bezwangerde vrouwsperfoone, federt een jaar tijds, niet te hebben beflaapen. Kost. van mechelen Tit. XVIII. Art. V. welke vrijfprake hem aldaar mede volgt, wanneer hij bij waarfchijnelijke gisfmgen kan doen blijken, dat zij een ontuchtig leven heeft geleid, gelijk christinaeus aanteekent. Doch nvallen gevalle, zegt wassenaer. Prakt, judic. Cap. XX. n. 6. moet ieder een , die den bijflaap in het geheel niet kan ontkennen, intusfchen ( bij p-ovifie) het kind onderhouden, fchoon hij zig niet te min omtrent het vaderfchap (ten principalen) kan zui.yeren. Zie hier omtrent de groot III. B. XXXV.D. n. 17. en groene weg en in de Aanteekeningen aldaar n. 24.

§•3*