is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Amsteldamsche schoutoneel, bestaande in een versameling van oorspronglyke en vertaalde toneelspellen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s/.o DE ONGEHUWDE,

te doen om Terville te bedriegen: en ik heb u nodig —- (teegen Julia) lullig! zyt vrolyk. Julia.

Ik doe myn beft.

De Oraaf van Verseuil.

Wel nu! zegt laat zien.

Mevrouw van Verseuil. Terville huwd u uit; betoon dan meer yvet1 als gy teegen Julia fpreekt: dat is eigentlyk de: zaak —- (zacht teegen de Graaf van Verfeuil)] gy moet uitgelaaten zyn.

De Graaf van. Veeseuil.

Ha! ik verffca —— gy wilt. -

Mevrouw van Verseuil, (overluid) Geef daar wel acht 00, dat verzoek ik u.

Julia. Maar wat zegt gy dan?

Mevrouw van Verseuil. Dat 's al weêr een geheim, ik ben aan 't bedriegen — hy moet my helpen; en gy ons laaten'begaan; maar wie komt daar zoo driftig:

aan? 't Is Terville!

Julia, (terzvyl de Graaf van Verfeuil haar met veel drift de hand kuft?) Ja zoo waar. Hy is het zelf.

VYFDE TONEEL.

DE VORIGE, TERVILLE. Terville, (in'tverfebiet blyvende ftaan.)

j/^Llles fchynt zich te fchikken. Julia komt

my