is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Amsteldamsche schoutoneel, bestaande in een versameling van oorspronglyke en vertaalde toneelspellen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 DE ONGEHUWDE,

Mevrouw van Verseuil, (teegen Terville?)

Wel nu! wat zegt gy 'er van, Icevcrd hun' huwelyk u geen fehoun tafereel op. Gv die weet te beminnen, gy die het ten minftcn zen gy moer. °

Terville, (altoos ingetogen.) Verwonderd zyn over deeze fchielvkc liefde Ik ben 'er ook over verwonderd — (Julia aanziende, welke in gedachten ftaat.) Julia ichvnt zeer vrolyk te zyn.

Julia, (zich herftellende) o! Ik toon al het vermaak niet, dat ik voel.

De Graaf van Verseuil. Hy neemd 'er deel in.

Mevrouw van Verseuil, (teegen de Graaf van Verfeuil )

Myn heer laat uw onnut gefnap daar. De tyd vliegt om, en word door gebracht zonder zaaken te doen, kom by Montbrifion, en laat ons een ogenblik verhaailen, waar na wy zoo Wel als Terville verlangen. (De Graaf van Verfeuil geeft Julia de hand?)

Terville, (haar teegenhoudende.) Juffrouw, een woordje. De Graaf van Verseuil, (baar

voortlëidende.) Volg ons, zoo gy wat te zeggen hebt.

Terville, (haar teegenhoudende?) Neen, ik wenfchte hier —— (myn heer en mevrouw Verfeuil in 't heen gaan, moedigen Julia door teekenen aan.)

Julia, (te rug komende.) Wat hebt gymy te zeggen?

ZES-