is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Amsteldamsche schoutoneel, bestaande in een versameling van oorspronglyke en vertaalde toneelspellen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

245 DE ONGEHUWDE,

goeds uit het huwelyk, het welk'gv voor my bewerkt hebt: terwyl gy aan een ciw'aaling verflingerd blyft, die ik n-ec kan bcgrypen — maar Wat zeg ik, wat bekommerd gy"u om een hart te vinden,waar in het uwe vermaak fchept,— het welk met u zucht ~ en met u aangedaan is? leef vry — vier uwe driften den ruimen teugel; Maar <— dat geen naberouw uwe vermaaken Hoorei Ik zal u intuffchen alles verfchuldigd zyn, en ben 'er u voor verplicht — wat hebt gy byzonder wel gelcczen in het hart van Julia!

ZEVENDE TONEEL.

Terville, (alleen mei de grootjle aandoening?)

X~ïet is dan eindelyk gedaan; haar hart heet

zich verbonden! het kan gelukkig zyn —

het myne is verligt Zy bemind Verfeuil, en hy haar. En hoe kan men haar ook zien, zonder haar te beminnen. Genoeg: zv heeft liefde voor Verfeuil, en dit geeft my dc ruit weder.

ACHT-