is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Amsteldamsche schoutoneel, bestaande in een versameling van oorspronglyke en vertaalde toneelspellen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

248 DE ONGEHUWDE,

NE.EGENDE TONEEL.

SAINGERANS, TERVILLE. Saingerans.

Daar is niemand in de zaal: men heeft Julia cn Muntbrifien over al gezocht. Ha! goeden dag Terville! dit is een fchoon landgoed; maar het is 'er al ie eenzaam. Wat valt het ryfen laftig — ik ben zeer 'vermoeid (by valt op een jioei nar.)

Terville, C'lachende J Ik weet niet dat ik u ooit frificher gezien heb.

Saingerans. Denkt gy dat? — 't is waar dc aamborftighcid heeft my verlaaten.

Terville. Men kan juift wel zien dat zy niet meer op 't ergfte is.

Saingerans.

Neen. Ik heb geen benaauwdheeden meer als een uur of zes daags.

Terville.

In de liefde Hukken moet gy nog dapper zyn.

Saingerans.

Zoo f.ls gy my hier ziet, ben ik zoo goed sis de befte jongeling; maar die drommellche kwaal bcneemd mv een weinig de gaauwigheid:

ik