is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Amsteldamsche schoutoneel, bestaande in een versameling van oorspronglyke en vertaalde toneelspellen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S L r S P E L. 255

Mevrouw van Verseuil.

Mynhccr als ooderculichen .

Mo ntbiusson.

Ga voort.

Mevrouw van Verseuil.

Als Julia geneegenhcid heeft voor een ander? Montbrisson.

Stel u tog geruft. Wie zou zy beminnen? Zou het Terville zyn? — fpreek? — hoe? .— zou zy zich zelf tot een flachtoffer maaien? —— (ntx een tang flilzwygen.') Gy kend het hart van myn pupil kwalyk: zy heeft te Veel verftand, ene. dusdanige liefde te voeden: ik zal ü nog meer zeggen, en dit zal genoeg bewyfen: zeedert zes maanden is zy veel onVerlchilliger orntrend Terville; zy zoekt hem veel minder, cn laat zich weinig aan hem ge-leegen leggen: dus is uWc verbeelding zeer ongegrond : en ik denk 'er in 't minft niet om. Mevrouw van Verseuil , (willende fpreeken maar zich weerhoudende: ter zydej

Laat ons hern in zyn dwaaling laaten: ik vrees dat ik hem het hart zou verfcheuren, als ik hem de zaak ontdekte.

Montbrisson.

Ik word gewacht — ik vergat dat Saingerans my wilde fpreeken; ik denk teegenwoordig nergens om, als om Julia: haar geluk alleen kan my gelukkig maaken. Ik groet u.

T a TWEE-