Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDICHTEN, 27

Hoe vloogt gij hun zo aan»

Die zo veel dappre daên Verrichtten in hun leven,

o Dolle Philistija!

Moest gij uw helsch venijn Zeivs braaken na hun fneven?

Wat woede dreef u voort,

Hun rompen met een koord Aan Bethfans grijze wallen

Te hangen?... welk een blijk

Van bloeddorst, op hun lijk Als beulen aantevallen?

Of, kon hun oude naam

Door zulk een' laffen blaem Eensklaps verlooren raaken?

Gij doolt!.... hun roem zal ftaan

Tot dat, en zon en maan, Noch dag, noch nacht meer maaken,

Dan9

Sluiten