is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve van poëzije.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 MENGELDICHTEN.

De Lente, die zoo fchoon is voor ons oog herboóren,

Vertoont op 't minnelijk gelaet

Den luifter van den dageraed, Haer Item doet van alom Gods magf en mildheid hooren.

o God! wiens wijsheid blinkt door" 'sHemels wolkgordijn, Zal de aerde U haren Schepper noemen, Al 't pluimgedierte uw goedheid roemen,

En ik, met meerder fchuld, U minder dankbaer zijn?

o Neen; de Lentelof zal op mijn lippen zweeven,

Ik zal aen de Oppermajefteit,

Op 't reukaltaer der dankbaerheid, Steeds offren met mijn' plicht, de Lente van mijn leven.

J. P. A.

D E