Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i46 MENGELDICHTE N.

Godin Minerve, die gewis

Haer' voedfterlingen gunftïg is, Ontbreekt het, voor wat kwael' of kwelling', Aen raed' noch middel tot herftelling.

'k Zal met ootmoedige gebeèn,

Met klagten, zuchten en geween, Haer fmeeken, dat zij u rasch redde, En helpe uit dit verdrietig bedde.

Zij zelve, een dochter van Jupijn,

Moog' bij Apol een voorfpraek' zijn, Opdat hij zich, haer toegenegen, Op uw geloften laet' bewegen.

Zoo dees liefst in uw ziekte u niet

Op mijn geloften bijftand bied', Vermits mijn liefde, fterk aen 't branden, Hem biedt de plechtigftc oiïeriindeu.

Ja, Galaté! mijn liefde voedt

Voor u den reinften offergloed; En wat ze u kan met woorden uiten, Zij zal met ik bemin belkiiten.

Want wie van al mijn teederheên

En mingepeinzen in 't gemeen Een kenfchets op zou kunnen maken, • Kon met zijn band' de fterren raken.

Mijn

Sluiten