Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. BOEK I I. D E E U § 48; n. 114. 441'

y

mede in het xxiv. Deel %. 4. en in het xxx. Deel n. 39.' zijn dezelven om den gemeenen oorboor krachteloos. Dit gevoelen is mede bij de Utrechtfche Rechts-geleer den gevolgd in het r. Deel Kons. cvin. n. 6. De weddingen nu komen voort uit het toelaatend recht der natuur, waar omtrent fommige gevallen door de burger-wet fomtijds bepaald worden, terwijl anderen, die natuurlijker wijze geoorlofdzijn, verboden kunnen worden, zoo als wij boven zagen ir. Boek iv. Deel \ 28 Vers. andere luiden. 1

Doch de vrage is, of de weddingen bij de Romeinen krachtig waren ? De uitleggers denken hier omtrent verfcheidenlijk zoo als groene weg en n. 115. aantoont, barbeirac maakt in de Aanteekeningen over puf end. Droit* de la nat. et des gens Liv. V.^Ch. IX. % 4. n. u benevens straccha in Tract. de Spons. P. III. n. 3.onderfcheid, of de weddingen omtrent eerbaare of oneerbaare zaken gefchieden, op grond van de /. 17. § 1, ff de Praescriptis verbis. (L. XIX. -T. V.) en de /, 3. ff. de Aleat. (Lib. XI..T. V.) zie mede brunnem. over deze wet en van der muelen Forum Consc. ^uaest. UI. pag. 1 ïó.en 117. En w ames. fchrijft Resp. Cent. iv. Cons. lxxviii. dat de weddingen na burgerlijke wetten beftaanbaar zijn. Dit vindt, mijns bedunkens, overal plaats, alwaar niets omtrent de weddingen is bepaald, en deze zake bij gevolg niet beflist is; waarom ook het Hof van Gelderland bij gewijsde van den 3. Okt. 1Ó3Ö. zekere weddinge van waarde heelt gehouden, fchoon die bij het bier was voorgevallen schras■sert Cod. Gelro-Zutphan. Woord vjeddinqe § 1. En dit is ook onderfcheidene maaien in de Oostenrijkfche Nederlanden alzoo verltaan du laurij la Jurisprud. des Fais-bas Au~ trich. Tom. I Arrèt I. zoo is mede te napels geoorlofd over eerlijke zaken weddingen aantegaan r o c c u s Verhandel, over Aslurantie en verzekeringen Art. lxxiii. M* 2óq-. en -feitama aldaar mits dezelven geenebetrekt\kk - kinga

Sluiten