is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekeningen van mr. Willem Schorer, over de inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid van mr. Hugo de Groot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii4 B L A D - W IJ Z E R

Overfpel wordt uit de langduurige afwezenheid.der vrou^^'

we opgemaakt fL

is eene gegronde reden van echt-fcheidinge 42

(Om) het huweüjk gefcheiden zijnde, Of, en wan- '

neer de fchuldige mogen hertrouwen ' 45—48

' '— Of door een' getrouwd man met eene onge-

trouwde vrouws-perfbone begaan worde 301—302 —*~— eener vrouwe is voor den man alleifmertelijkst uit

de Heilige Schrift bewezen fog — Welk reeht een vader bij de Romeinen hadde,

indien hij zijne dochter in overipel bevondt ffr —— Wanneer de aanfprake ter deze zake'verjaare 0*97 en 698

Overfpeler Of na de echt-fcheidinge een ander huwelijk

moge aangaan, of met de mcdc-fchuldige trouwen 47—49

.—<•— Huwelijk aan eene overfpeleresfe met haar' me-

de-fchuldigen in. een bijzonder geval door de Staaten van zekland toegeftaan 49

— Öf, en in hoe verre een man, die zijne vrouwe

in overfpel betrappende haar met den overfpeler doodt, ftrafbaar zij 634—637

■ Of recht hebbe zig tegen den vader der overfpeleresfe tot den dood te weeren 637

Overfpeelige kinderen, Zie Speet-kinderen (overwonnene)

Overftroominge, Zie Ondervloeijinge.'

Overvlocijinge, Zie Ondervloeijinge.

Onderzettinge (Tot) wordt bewiiliginge gevorderd, en

van wie 686 en 687

» Waar in van rechts-overdracht van een'fchuldenaar aan zijn' fchuld-eisfcher verfchille 687

Waar in met eene fchuld-vernieuwinge over

een kome

Of van kracht blijve indien de-fchuld-aan-

neemer niet kan betaalen \h\$% ! -»< Of het verzet tegen den overzetter den fchuld- *

aan-