is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekeningen van mr. Willem Schorer, over de inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid van mr. Hugo de Groot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L A D - W IJ Z E R

aanneemer ook tegen den fchuld-eisfcher tc fiade' kome ' itid,

Zie voorts Schuldenaar cn Scbuld-eisfcber.

JEWd Waar voor de verkooper al of niet moete inftaan 5j4 en 5f*£

Wat onder den koop van een gezadeld paard begrepen zij 5,£

—•— Onder den koop van een ongetuigd paard behoort

geen zadel fëA

Wat bij den verkoop van paarden nopens de betaalinge van het kavilloot-geld rechtens zij 510*

«— hollende, Of de voerman voor de ongelukken verantwoordelijk Zij tfljO

Pacht (Jaarlijkfche) wordt bij den tochter genoten 317 van tienden, Zie Tienden.

Pacht-cêdul, Zie Huur. '

Pachters Welk' recht hebben cn tegen hen bij wan-betaalinge

van den pacht als: anders gebruikt worde 381 n. 15 en 382 ■> — Of, en wanneer herftellinge in het geheel bekomen 73c

Pachters van landen, Zie Huurers*

5 - ïv.mu gis 9-nov 3oH ssmuw-itawH

Pacht-penningen, Zie Huur.

c 0 .^:npjo?\o-tftïJ*9iS , nonxJL ni • ■ *

Pakhuis-buur, Zie Huur.

Pand-aanneemer, Zie Pand-neeminge.

Pandinge, Zie Uitwinninge.

Pand-hsfmge Of dit recht , verjaard worde

Ooooo 3, Pand-