is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekeningen van mr. Willem Schorer, over de inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid van mr. Hugo de Groot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiS B L A D - W 'IJ Z E R

Pand-nècmer, Zie Pand-neeminge. ;

Pand-neeminge Of in oude rijden zonder onderfcheid Geoorlofd zij geweest " 4(5?

Pand-aanneeminge Een pand-neemer zeggende het pand bij toeval of ongeluk van "brand enz. te zijn veriooren, 01 gehouden zij zulks te bewijzen 4gg

? ln 'welke gevallen van den verzekeraar

pand kan gevorderd word...:;

Parate Exfekutie, Zie Uitwinninge.

Pardon, Zie Misdaad

Paroemie, Zie Recht s-fpreuk.

Pasquil, Zie Laster-fchrift.

Patronaatfchap Dit recht heeft een tochter 3i7

Penning-fchulden Of verjaard worden 693 entf94

Perjoonen (Deerniswaardige) Onder dezelven wordt geteld

eene vrouwe, wier man op de galeie verwezen is 42 en 43

piile-giften Of tot de bona profectitla oïadventitia behooren 63

Piaats-vutlinge Hoe verre zig uitftrekke, en wanneer bekend geworden zij 282—284 en 291 *• in Leenen, Zie Leen-opvolginge.

Planten Die iets in eenes anders grond plant, In hoe verje vergoedinge zoo der noodige kosten als der verbeten nge kan vorderen ^g en fA

111 0f een huurer recht hebbe om ten uitgang van

de huur het geplante uit te neemen £45

'Ptuk-penningen, Zie Win-pennlngen.

Po-