Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 VADERLANDSCHE Vierde

7 Vraag. Welke vryheden verleende-.men in dit zelfde jaar- 1752, aan de Handelaars op Spanjen?

Antw. Men vergunde hun, voor den tyd van twee jaaren, vrydom van alle Regtcn op de vreemde Linnens, Garens, 't Yzerwerk, en 't Koperdraad van elders hier gebragt, om naar Spanjen over te voeren,

8 Vraag. Welk aanzienelyk Collegia werdt omtrent deezen tyd naar 's Ilaage verplaatst ?

Antw. De Noord- Hollandfche Rekenkamer, welke tot hier toe altoos te Hoorn, alwaar Gecommitteerde Haaden van 'r Noorder - Kwartier vergaderen, was geves* tigd geweest.

II.

Franfcbe Vlugtelingen. Maroccaanfche twist. Maatfcbappy der IVeetenfchappen te Haarlem. Inlandfcbe Gefcbillen. I Vraag. Hoedanig was in deezen tyd de toeltand der Hervormden in Frankryk V . Antw. Zeer ellendig , dewyl de vervolging,fchoon over 't algemeen bedaard, door den eerftcnheethoofdigen Intendant wederom bon worden aangeheeven , gelyk omtrent deezen tyd in Languedok en Dauphiné , alwaar de meeste Hervormden woonen, gebeurde.

a Vraag. Wat was het gevolg deczer heillooze maatregelen?

Antw. Veele, anders doorgaanswelgeftelde Lieden, werden genoodzaakt hun Vaderland te veiiaaten, eji naar Zwitzeiland te,

vlug!-

Sluiten