Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deel. HISTORIE VERKORT. a7

Antw. Na dat de Hollanders die van Groningen lang te vergeefs om betaaling hadden aangemaand, zochten zy nu vergoeding, door alles, wat zy van de Groningers bekomen konden, in beflag te neemen.

3 Vraag. Wat deeden hier op de Gio-

Dezelve deeden zo veel Hollandfche goederen, als 'er te vinden waren, we°rJemen, en waarfchuwden hunne mgeStlnenT gêen turf of andere goederen naar Holland te'zenden, dan op eigen gevaar»

4 Vraag. Wat volgde hier mt?

Antw. *Eene groote verwarring ir,den handel, die zo verre liep, dat , over en "* j„ ' zelfs geene reeds te voren geaccep^^^nvoldaan.enH.H.Mog. ■ vrvgeleide moesten geeven voor de afgeloste Saaien en intresfen, die van Groningen aan het Generaliteits comptoir kwamen

* Vraag. Hoe liep het hier verder mede?

Antw. De Groningers beklaagden zich by tt u Mo» en vertoonden de onmogelyitheid omdefchuld, die reeds achttien tonnen p-ouds beliep, zo ras te voldoen.

6 Vraag. Wat was het einde van deezen

tmAntw. Men hieldt allengskcns op met Schepen en goederen te bekommeren, en eSddyk werdt alles van weerkanten wederomvrv gegeeven, terwyl de Gronnigers by accoord zestig per cent gaven, te: weeten tien in geld en het overjge m losfe ïenten op de Provincie, r/f^

Sluiten