is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie verkort, van den jaare 1751 tot op 1788. Ten vervolge op dat van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deel. HISTORIE VERKORT. 99

die zich derwaards met 16 Schepen van linie hadt begeeven.

6 Fraag.- Veroverden de Engelfchen hier ook nht eene menigte Schepen <

Antw, Ja : het Fregat van oorlog de Mars, en een groot aantal van Koopvaardyfchepen , waar onder zelfs zeventien Engelfche Schepen waren, alhier gekomen om met de Noord - Americaanen den Smokkelhandel te dryven.

7 Fraag. Wat gebeurde hier verder? Antw, Op Zee werdt, na eene dappere

verdediging, en den dood van den Schout Bynagi Krul , zyn Oo;logfchip en daar benevens drie en twintig ryk gelaadene West Indifche retourfchepen genomen.

8 Fraag. Hoe leefden de Engelfchen op St, Euftatius?

Antw. Zeer ongebonden, en pionderden het ganfche Eiland ledig.

9 Fraag. Hoe ging het met Demerary en Esfequebo?

Antw, Deeae Colonien, zich te zwak bevindende, om, zo ze aangetastwierden,zichte verdedigen, noodigden den Gouverneur van Barbados , hen in Engelfche Posfesfie over te neemen, 't geen echter niet van langen duur was, dewyl de Franfchen, thans in de West - Indien zeer fterk zynde, deeze Colonien den Engelfchen wederom ont» namen.

Ga V. Wtr*