is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek [...]. Negentiende(-twintigste) deel. HAA-HAAR (-HOL).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

534 HAARLEMS Gejchiedenisfen.

verder verzoek, dat dit zijn Protest zal worden aangetekend en geregiftreerd daar en zo het behoord."

Aftum den 10 September 1758.

(Lager ftond)

JACOB DEUTZ. 1758.

„ Ik Ondergefchreeve verklare met het bovenftaande Verzoek, Protest en Declaratoir mij ten eenemale te conformeeren."

Actum den 10 September 1758.

M. W. van VALKENBURG.

De Heer Hoofd-Officier, echter, ging voort met het beè'edigen. Uier op werd, den n September, eene Vergadering belegd van de Heeren Vroedfchappen. In dezelve protefteerden achtien Leden tegens de verkiezinge van den Heere van echten, als Burgemeester; en werd befloten dat een Deputatie van elf Heeren uit het midden van de Vroedfchap, verzeld van dén Penfionaris deezer Stad, het beklag van dezelve over dit geval aan haare Koninglijke Hoogheid , de Vrouwe Gouvernante , zoude voordellen. Deeze Deputatie beftond uit den Regeerenden Burgemeester van valkenburg de Oud-Burgemeesteren de raad eh fagel, de Regeerende' Schepenen van lennep en koeck, de Oud-Schepenen klifford en van styrum (welke Heeren in den Haag zouden asfumeeren de Heeren Oud-Burgemeesteren testart en van dvk, en de Oud-Schepenen ravens en slicher, allen in de Collegien aldaar wegens deeze Stad zitting hebbende) en den Penfionaris gilles. Uit het rapport, welk van wegen deeze Heeren gedaan werd in eene Vergadering van de Vroedfchap, den 18 September gehouden, blijkt wat de inhoud was van , liuune Commisfie, en hoe zij in dezelve in den Haag gedaagd

zijn;