Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER KLOOSTERS IN FRANKRIJK. 33

nanette.

Ivlaar is het zeker, dat hij reeds geftorven zij?

elize.

Ach! zo hij leeven mogt hij leeft niet meer voor mij!

nanette.

En deez' gevangenis....

elize.

Is al mijn troost in 't lijden ! 'T is de eerde dap die uw vriendinnë moet bevrijden: Slechts deert mij, dat ook gij in die gevangenis

nanette.

Hoe! deert u 't geen mijn ziel ten hoogden wenschlijfc is? Wat wierd van u, vriendin! als ge eenzaam hier moest zuchten? Met hoe veel gronds had ik dan voor uw lot te duchten! Van u gefcheiden waar' voor mij veel zwaarder pijn, Dan gantsch mijn leven hier uw lotgenoot te zijn.

elize.

Getrouwe vriendfchap!

nanette.

Al 't geluk nog onzer dagen

'T daat onze harten vrij eikanderen te klaagen; En zo gij moedloos wordt, of't leed u overwint, Dan is 't op deeze borst dat ge onderdeuning vindt!

elize.

nanette!

nanette.

Mijn elize !

C

Sluiten