is toegevoegd aan uw favorieten.

Het tooneel der zegevierende menschlievendheid, waare vrijheid, en wezenlijke rechten van den burger, in het vrije Frankrijk; of De zegenrijke gevolgen der omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RECHTEN VAN DEN MENSCH, ENZ. 97

En wie 't ook zij, Moet broederlijk met ons verkeeren.

slotzang.

'T is alles vrij!

'T is alles vrij!

Komt! zweeren wij Ons recht te zullen flaaven!

'T is alles vrij! In Frankrijk zijn geen flaaveu.

(Terwijl het volgende gezongen wordt, knielt de menigte, uitgezonderd du grand en l'epine , die door dit vertoon ten hevigften gefolterd worden.)

Sla, Opperheer! Sla de oogen neer! Wij zweeren U ter eer: Voor vrijheid en voor vaderland, Blijv' 't flaal in onze hand!

Hij zij vervloekt, Die ons te kluistren zoekt! Hij zij verdelgd en uitgeroeid , Die ons geweeten boeit! De maatfchappij Blijve altoos vrij, Zo lang wij ademhaalen ! Zo een van ons zijn' eed verbreekt, En geen van ons dien meineed wreekt, Doe gij uw blikfem op zijn' kop dau nederdaalen.

G