Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2& JEAN CALAS.

de rechtfchaapen cn vlytigen Man vindt overal Eefchutters en Vrienden.

Marc Antoine. Ha! Venvytingen onder Zedeipreukén!

Lavaisse. Neen, neen, waarde Vriend!

Marc Antoine.

Zo bouwd uwe huizen zonder kalk of (teen; zo leef zonder brood; zo gaa heen en neem den bee^tlffaf, en klop aan elke deur, en wacht tot het Meïyden ü een (tuk befchimmekl brood toerykt; of dat de gramfchap U ter aarde (loot; genoeg, wam neer men van uwe elende een einde maakt. Hadden wy vederen gelyk de Vogelen, of voeden wy on* met Wormen, zo wist ik wat ik doen zou.

Lavaisse.

Ach! waarde Antoine, wat is uwe inbceldingskragt fterk en yverig om U te martelen. Uw rechtfchaapen Vader heeft het my wel gezegt, ik zie het heden bevestigd.

Marc Antoine.

U zulks gezegt? en wat? U zulks gezegt? ha! ik merk het wel dat hy my by U verklaagt heeft.

Lavaisse.

Niet verklaagt, maar bizondcrlyk geklaagt, dat

gy U door die kleinen hoe zal ik ze noemen ?

on-

Sluiten