is toegevoegd aan uw favorieten.

Clarissa; of, De mislukte boosheid, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n e MISLUKTE BOOSHEID. 73

Van traanen uit niyre oogen:

*k Ben in myn ziel met hem bewoogen.

dorimont.

Waar is Clarisfa, die, dolzinnig, op hun woedt? Ach! dat zy kome! dat zy zie en ondervinde Wat fnoode drift haar oog verblindde! Thans zou zy weenen ; met eene ongeveinsde ziel De deugd omhelzen die haar dikvvyls lastigviel.

williams.

Marianne! ons kind ?

Mev. w i l l i a m s. Het leeft.

williams.

Het leeft-' kan ik 'tgelooven! Mev. williams, op Dorimont wyzende. 7Ae daar den man die haar en my, finds al den tyd Dat ik u misfen moest, voor arnioé heeft bevryd; Die ons tot nog befchermt—niets gaat zyn trouw te boven williams, de hand van Dorimont kusfchende.

ó Deugdzaam mensch! verwacht een onwaardeerbaar loon; Want zulk een weldaad moet den hemel hoogst behaagen, Om dat ze een heerlyk blyk van zeldzaamheid zal draagen: Gy doet my tvvyflen of de deugd, wier eerekroon Op aard' vertreeden wordt, niet nog op aard' zou weezen; Ten minden in uw hart is zy op nieuw verreezen.

dorimont.

Al 't loon dat ik verwachtte is my reeds toegedeeld; Want r.iets dat my zo heilryk dreelt Als dat ik haar, voor wier behoud myn ziel moest beeven, Mag ongefchonden in uw handen wedergeeven: E 5