is toegevoegd aan uw favorieten.

Clarissa; of, De mislukte boosheid, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de MISLUKTE BOOSHEID. 7$

Marianne! 'tbaare aan u geen kommer; weet gy niet Wat het te zeggen is om deugdelyk te leeven ? — Schep ondertusfchen moed, en leenig uw verdriet —— Thans zyt gy in myn raagt; 'k zal u de rust hergeeven: Ja, fchoon ik nimmer kan beftaan My tegen 't fchelmen rot der menfchen te verzetten; k Zal echter, 'k zweerhetu, hun poogingen beletten; Gy zult niet door de hand eens wreeden beuls vergaan —-t Indien gy fterven moet —— ik zelf zal u dan Aagten; Ja, ik heb moeds genoeg om

dorimont.

'k Bid bedaar, Mynheer! En vestig liever uw gedachten Op haar behoud , vorm u geen dankbeeld dat zozeer De magt des Hemels hoont! fteun op zyn alvermogen En op uw zuivre zaak.

williams. Slechts ydle naamen, vriend! 'k werd daardoor meer bedrogen: Indien de mensch, door wraak,

Door dolle woede en moord, zig zelf niet kan verweeren,

Is 't zeker dat hy vallen moet;

De ervaarnis kan dit duidlyk Ieeren;

'k Heb lang dit denkbeeld in myn zuchtend hart gevoed:

'k Heb dag aan dag gezien, dat pligt, dat deugd en reden,

Moetwillens worden door den mensch op aard' vertreeden:

Ik, ik alleen Mynheer, heb alles ondergaan

Wat immer da' gedrocht in ftaat is te verzinnen;

Het denkbeeld daarvan brengt my duidety k te binnen

Dat ik een' doodflagmoet beftaan,

Om myne dagen te befluiten - ■

Doemwaardig menschdom! —