Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o HONDSnOLREDYK, HONSWYK.

Kafteel een Vorftettjk Paleis. Het legt rondom m Water, erf ïSv n vooren een vierkanten Voorhof, burnen z„ne muuren l flooten. Op ieder der vier boeken van het gebouw z.et men £n vekandg ui^eekend Paviljoen, verbeeldende zo vee e Toren n i middel van den Voorgevel is de Ingang na we VeTm n opklimt langs etlijke Trappen, onder een Balkon t welk op zes Pilaaren rust. Aan weerkanten van deezen Opgang fiS twee leevensgroote Beelden. Binnen het Gebouw is een SaT/e opene Plaats, of Plein , met Gaanderijen omnngd.rSekS, menigvuldig in getal, zijn, daarenboven, van ^ def ge bouworde, en in een goeden fmaak -betimmerd, Ro dom vindt men aangenaame Dreeven en Wandehngen, die voor ' oog verrukkelijke vergezigten uitleveren. B,j de verleel n. der naalaatenfchap vau Koning Wiluam kwam d.t Lustt aan den toenmaaligen Koning van Pruisfen. Tegenwoordig, egter! behoort het aan zijne Hoogheid den Prinfe Erfitadhou-

der willem den V.

Zie bleiswyk, Befchr. van Delfts van der houve, HandVi Kioiu Theatrum Hollandia, enz.

ttoNswYK, eene Ambagtsheerlijkheid, in het Overkwartier , ffSt van Utrecht, in het Zuidwesten van Schalkmjh 1?XT12^^ ^weest, en, van tijd tot tijd uit i !nJ in het ander Geflagt overgegaan. In den Jaare i4u ** T 1 Heerli heid begroot oP vierhonderd zes Morgen* lis ie S-T tot op ruim driehonderddertig zijn ver«£k*' In den Jaare 1748 tonden binnen dezelve eenentwn* üg huizen.

'*L.L*k een Dorp, in de ftraks gemelde Heerlijkheid, g<rIeS iS" Jolen Utrecht en Wjl

« -5>nnd van bijkans drie uuren gaans van be.de Steden, eenen afffand van b PaTOchiekerk, met een laagen To^

IS^SS^^^^^*nevens eeh kïïn g"

Site vin Kt ^ereinde der Kerke, en een vierkantige Toren,

Sluiten