is toegevoegd aan uw favorieten.

Merinval, of De gevolgen der wraakzucht; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75 MERINVAL,

Helaas! hoe onvolmaakt zyn myne erkentenisfen! Myn v der zal die fchuld wel trachten uit te wisfenIk neb niets dan geween... .dat haast verdrongen zal'.

DE SEPIER.

Geloof me, ik wcnschte u wel te ontdaan uit ongeval, Indien myn yver u uw vryheid weêr kon fchenken. Ma-ar ik mag myne trouw omtrent de wet niet krenken. Gy zyt in myne hoede.

DE JONGE MERINVAL.

Ach! ik verzoek u niet Om vryheid... ik verlang... de dood, in myn verdriet Myn vader .. hy vertoeft wel lang om hier te komen! De bitterheid zyns ramps doet my het ergste fchroomen.

DE SEPIER.

Uw fchriklyk noodlot heeft hem hevig aangedaan. Hy zucht, hy weent, hy fchreit, hy roept den Hemel aan; H werpt zich neder voor 't gezicht Oer overheden; Bezwykt van wanhoopvat weer moed in zyn gebeden; Zyn gry held zyn geween, zyn jammerlykc kJagt, .Dit is bet alles wat hy onze rechters bragr. Hy word beklaagd; nögthanv..

DE JONGE MERINVAL.

Hoe! vreest gy voort te vaaren ? Wie my wil fchrikken doen, die fpreek' van my tefpaaren. Voleindig dan, myn vriend. De dood... gy antwoord niet' Ach, ipreck.

DE SEPIER. Mynheer, uw lot... wat baart het me al verdriet!

DE