Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

richt, om onder den geaffecteerden fchijn vaïi eenvoudig eene questie van rechten te behandelen , in effe&e eene Apologie voor den Notaris cappenberg het ligt te doen zien, die hij zig vleid dat door het adveu van zodanig aanzienlijk getal Rechtsgeleerden verfterkt wordende, bij het Publiek van ingretfie zal zijn.

Nu, tot het advis zelve: men begint met te advifeeren, dat volgens eene menigte voorbeelden en het Roomfche Recht voorkomende, op vee* ierleie wijzen injurien kunnen worden begaan , die eene Aclie van injurie opleveren ——— Dit ftaaft men met diverfe rechtspasfagien ; en hoe zeer men bij dat Advis zelve erkend den gemodereerden ftijl, waarvan ik mij in mijn bericht bediend heb , en dat ik verre ben af geweest mij van/laage en onbehoorlijke uitdrukkingen te bedienen, fchrijft men dit echter een weinig ingenereus toe aan een in mijn fchriftjes domineerenden geest van ironie , en men bewijst op de aucioriteit van een voornaam Leidsch Profesfor, dat ook in dat geval eene Actie van injurie competeert, 311 dat de zachte toon die men gebruikt, hoe zeer mogelijk een bewijs van zekere welleven, heid medebrengende, den Injuriant niet' kan

excufeeren Dit alles zou mogelijk in

theft geene contradictie vinden, en bij iederen Advocaat gaarn geadvoueerd worden; doch, daar men tot ftaaving van zijn geadvifeer-

de

Sluiten