Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 36 )

Officie te fuppediteeren, dan is het ten mijnen opzichte eene atroce calumnie, en ten refpecte van den Heere Hoofdofficier eene zeer indecente onbetamelijke en disrefpecleufe uitlating, dewijl men dus zijn Wel Ed. Geftr. en zijne Heeren Practifijns befchrijft als vatbaar voor diergelijke inductien, en gefchikt om zich te laaten misleiden.

Zoo heeft men ook geomitteerd het geheel Advis van de Heeren Mrs. j. van der linden, w. bilderdijk en s. f. l'honpri , 'en de Confultatoire Misfive van denlHeere en Mr. francois GALLé achter mijn Bericht geplaatst van Bladz. 26—40. Wel is waar, dat men zou kunnen zeggen, dat zulks rechtftreeks den Notaris cappencerg niet raakte, maar daar dezelve echter deezen jan van eeden bdz. als een anders (d) braaf man affchetst; daar hij de bonne guerre de befchuldigingen, die het Officie, tegen hem geënthameerd heeft opgeraapt en

valsch noemt; daar hij dus met een

woord de gedeclareerde patrociniateur en verdeediger van jan van eeden is , hoe zeer hij geen kans fchijnt gehad te hebben om ook voor deezen een Advis in te winnen, heeft hij echter zijdelings getracht de tot onfchuld van zijn cliënt nodige ophelderingen door

het

QI) Wanneer men namelijk een> afgemaakt fchelmftukje, een aanhangig Crimineel proces en eenige andere gentillesfes van dien aart uitzondert.

Sluiten