Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 24 )

»» Septemhr of begin van Otlober van den jare 1786 „ en dus bevorens de Requirant en willem box > geasfocieert waren" — &c. welke twee depofltien in het zelfde inftrument een volflrekte en direfte, contradiótie inhouden, omtrend den tijd der asfociatie van den Requirant met UEd, als welke eerst wordt gefteldt, zo niet voor, ten minfte gelijktijdig met het inpakken en verzenden der aan massa overgedane goederen, 't welk volgens die zelfde depofitie op den s4 September 1786 geweest zou z\\n , en daar na zonder eeuige duiflerheid, "twijfel of referve nu het begin van OElober van dat aar gafixeert. Eene contradhftie, welke deeze twee getuigenisfen, waar uit het inftrument beftaat, elkander volftrekt doet vernietigen en deflrueeren, en van des te meer aanbelang is, naar mate de juistheid van des tijds bepalingen van meer wezenlij, te importantie en invloed is voor en op de zaak waar toe het getuigenis fpetteert, en naar mate zij getuigen zelve meer geëmpresfeert fehijnen , om bij weegen van gevolgtrekking zo wel als op grond van bloote herrinnering, den tijd van de acquifitie van het fchilderijtjen bij de verklaring ge. meld, als anterieur aan het tijdpunt van de asfociatie met UEd. te doen kennen. Welk tijdpunt dan ook door haar (getuigen) zelve onzeeker gemaakt wordende al het overige vervallen doet : zelfs al ware het, dat uwe over gegeeveneiinformatien van elders beide die tijdbepalin gen niet wederfpraken, zo a!s zij doen , het geen (bewezen zijnde) een nieuw , volkomen , en convincect blijk tegen de verklaring eocftituëert,

Dat

Sluiten