Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 33 ) Teeuwis, met drift.

Wy zullen Exërceerer. Patriot.

Dit is ook maar uw' plicht, wyl't flegts is om uw

(huis

En vrouw en kinderen , te ontheffen van hetkruis

Dat hen door vyands macht zou kunnen, over-

(koomen;

Als gygeWapentzytdan hebtgy niet te fchroomen

Voor al dat wreed gefpuis van 's Keizers leger-

(ftoet,

't Geen zich al reeds verheugd in 't plengen van (uw bloed,

En uwe Dogteren en Vrouwen wreed te ontee-

(ren. —-

Grypt dus de Wapens aan en wil u zelfs verweeg-en! —— Teeuwis , tegen zyn Confraters.

Kom Jongens, gaen wy gaauw! —

DERTIENDE TOONEEL.

Patriot, Zwaarhoofd.

Patriot.

Myn Vriend ik ben verblyd Dat dit zo is gefchikt. — Deez' hachelyken tyd C Heeft

Sluiten