is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige bijdragen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 69 )

Depofant vernam dat ter zeiver tijd verfchcide fteenen uit de meenigte geworpen wierden, welke op hun Compagnie aangeleid waren; dat daar op Halte, en op alle zijde Front gecommandeerd zijnde, vervolgens op het fein van den Trom vuur is gegeeven, dat de meenigte daar op afgeweken zijnde, als toen is afgehouden met Vuuren, en de Compagnie weder in voorige ordre met het gevelde Geweer afgemarcheerd is , terwijl intusfchen nog een Mansperfoon door Schout en Dienaars voorn: is geapprehendecrd , en alzoo nevens de andere Gevangenen tusfehen beide gehouden.

Dat in het af marcheeren naar het Stadhuis van vooren naar hem Depofant en de Lieutenant weder met een fteen is geworpen, zonder hen echter te befehadigen, terwijl de Wagt ook geduurende al dien tijd zeer fwaar wierd gedrongen, dat de Compagnie aan 't Stadhuis gekomen zijnde, aldaar Halte hebben gemaakt, en dat gedeelte der Officieren en Adelbors ten, welke voor het Stadhuis moesten Post houden in een halve Cirkel beflooten, wanneer hij Depofant onder 't Stadhuis ingegaan zijnde, heeft gehoord, dat weder Vuuren gecommandeerd wierd, waar op hij' Depofant naar buiten is geloopen, doch dat als toen h,et geweld weder tot ftilftand was gebragt.

Geevende hij Depofant voor redenen van wcetenfchap het geene voorfz. ftaat te hebben gezien, gedaan, gehoord, ondervonden of zelve verrigt, refpective als in den text, bereid zijnde, zijne hier vooren gegeeven verklaaring des noods, en daar toe E 3