is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige bijdragen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7? )

Litt. D. 1. Loco.

W^ij Mr. Cornelis van Heusde en Adriaan Jo. han Obreen , Schepenen der Stad Rotterdam , oirconden dat voor ons gecomparccrt is geweest, Karel van der Kreeke, woonende op het Haagfcveijr binnen deeze Stad , en zijnde van competenten ouderdom , dewelke verklaarde om te dienen waar en wanneer zulks van nooden zijn zal, waar en waaragtig te zijn.

Dat hij Depofant op Zaturdag den 3 April laatstleeden des avonds circa 9 uuren gegaan zijnde na de Princeltraat en aldaar komende heeft gezien dat de Compagnie Burgeren No. 9- onder geleide van den Lieutenant Leonardus van Zwijndregt, van het Vendiigs Logement afmarcheerde, Dat hij Depofant digt bij de voornoemde Lieutenant met dezelve Compagnie meede gaande, vervolgens heeft gezien, dat wanneer de voornoemde Compagnie dc hoek van de Princeltraat om in de Baanrtraai marcheerde , een groot aantal volk agter dezelve kwam lcopen , maakende een zeer Herken aandrang ep het agterlle Pelotton van voornoemde Compagnie, dat hij Depofant hier ©p omkijkende heeft gehoord , dat 'er gefchootcn wierd, dat hij Depofant verder heeft gehoord, dat eenig volk, het welk voor de Wagt uitliep onder eikanderen zig beklaagden, dat daar geen Metzelaar woonde , ten einde zij fteenen konden vinden; en dat hij Depofant zig kort daar op van die plaats verwijdert en heen gegaan is..

E 4