Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C3i) AAN

MIJNE LIEVE SCHOONDOGTER,

B IJ GELEGENHEID VAN HA AREN GEBOORTEDAG;

Cjeen tijd van vreugd; een tijd van lijden! Geen uur van rust! een uur van ftrijden

Is heden uw geboortedag. Ze is u een ipiegel van die rampen, Waarmede uw bloedend hart moest kampen,

Sints gij hem laatst verrijzen zag.

Ja 'k weet; hoe gij thands zijt te moede; Waar vindt gij rust; zo niet Gods hoede

U zagtkens draagt, vertroost en leidt. Maar rch! voor Hem zijn uwe zorgen. Uw angst en kommer niet verborgen;

Hij ziet het oog, dat tot Hem fchreit.

Wil

Sluiten