is toegevoegd aan uw favorieten.

Aangenaam kinder school

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

'„ vruchtbaar en zuivert de lucht. Word ft „ nat;myn goed kanwtêr droogen: en onder „ den blooten hemel is minder gevaar dan „ onder de boomen." Karei liet zich door de onbevreesdheid van Frans, dieopgezonde re« denen fteunde, beweegen en bleef by hem. Terwyl zy nog zoo tefaamen fpraaken , floeg de blikfem in de boom, onder welken Karei had wil'en fchuilen. Toen hy van zyn fchrik weêr wat bedaard was, omhelsde hy Frans en dankte hem, zeggende: Myn lieve Frans, gy hebt my het leeven gered.' ,, Maar half, myn vriend, „ zeide Frans, de andere helft zyt gy aan uw „ involgen van myn' goeden raad verfchub„ digd.

Vrees vermeerderd altyd het gevaar.

Een vreesachtige word dubbel geplaagd; eerst van het weezerdyke, en dan van een ingebeeldgev.aar. Zyne vrees fleld hem ook buiten ftaat zich te helpen, al waren 'er hulpmiddelen voor hem te vinden.

74*

Het Nut van Leezen en s c h r ï v e n.

Zeker man, die veel fchuldcn had, en daaï« D ? by