Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEl.

37

de franval, tegen Valville. Goeden nacht, mynheer.

V T F D E TOONEEL.

valville, alleen.

Hy wandelt eenige oogeublïkken, ongerust, heen en weder.

Ik vind niets... geen middel, hoe genaamd... Ik kan echter niet te rug gaan , myn woord van eer heb ik verpand.. door wat hêiüooze neiging heb ik, ik, die nimmer deze vervloekte drift tot het fpel gevoelde , my laten wegflecpen ? Te veel ledigen tyd... verbindtenisfen , die ik had moeten ontvlugten.., ach! het hangt van onszelven af de beginfels van 't kwaad te fluiten; maar, na den cerften flap, fleept het ons weg, overweldigt het ons , en belet ons te rug te treden. Zo het my gelukt, my uit dezen afgrond te redden, zal ik nooit, nooit my een' diergelyken misdag te vcnvyten hebben... en morgen moet ik vertrekken.!... Hemel! ach, wat zal, wat moet ik beginnen?

ZESDE TOONEEL.

valv1l l le, saik t germain.

st. germain, met eene kaars. Zfyt gy noch hier, mynheer?

valville.

Ja-

C 3 ST. GER-

Sluiten