is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van mengelstukken door het genoodschap onder de spreuk: Door yver bloeid de wetenschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ïoï )

Mocht gy daar ge onze ziel verlicht, Os feh enken uw genaade ftraalen; Daar gy u zeetel hebt gelticht, Doe in ons hart uwe invloed daalen; Toond gy aan ons genegendheên , Wyl nimmer uwe kunft zalfaalen; Ei leer ons uw doorwrochte reên, Dat wy doch nimmer af en dwaalen;. Kweekt gy de Godvrucht, dan Verfterkt gy 't gemoed , Als gy het teeder' hart, uwe invloed fmaaken doet!

Doe ons de weg ten zangberg baanen. Schenk ons het Godgeheiligd Vuur; En wild onfe invloed toch niet taanen, Leid ons door liefd' tot vrouw Natuur; Gy zyt, 6 Dichtkunft, ons gegeeven, Gy zyt, ö Heemelfchoone fpruit; De luft, en welluft van ons Leeven, Die waare Vreede in zich bef]uit! Gy zyt, 6 Dichrgodes, van onwaardeerbre waarden , De toon van 't Hemelhof, die voorfmaak geeft op aarden j