is toegevoegd aan uw favorieten.

De waarde der horoscoopkunst: of Zedig onderzoek over het bestaan en de nuttigheid der astrologie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9? ONDERZOEK OVER DE

Indien men minder ingewikkeld uit de fterren zyne voorzeggingen -doet, en 'er dus gelegenheid zy,om de uitkomst onfeilbaar waar te nemen, zullen die voorfpellmgcu wel meest by de ondervinding als ongegrondt zyn gclogenftraft: zoowel die, weiken ontleend zyn .uit de meer algemeens ftcrrcnvoorzcgkunde [tf], welke de lotgevallen van geheele Meden, volken, of koningryken, voorfpck uit den Hand der Herren op zekeren tyd ; als uit die byzondere , welke zich flechts bepaalt tot byzondere perfoonen, uit den Hand en de gedaante des Hemels, by den Hond van iemands geboorte , cn die men in den eigenlykflen zin Aftrologia genethliaca , of anders de horofcoopkunst, noemt

Ik zal van elk flechts één doorflaand en onwedcrfpreeklyk bewys bybrengen.

Ten tyde van karel den V. leefde de waereldbcroemde Mathematicus en Aprologist stöfler Deze man, die door zyne groo¬

te geleerdheid, byzonder in de wiskunst, waarop hy zich, wegens zyne neiging, meer had

toe-

[tf] Doorgaands Aftrologin imiptrfaffs, of #ok wel TOA/TiKlj, genaamd.

[««] Deze tak der Mrólegte noemt men, in omlerfcheicling

van d* zwevengtmclde, fingntaris, of ook «rei yaA)****.,

On-