Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECHTVAARDIGEND

VERTOOGSCHRIFT

EN ZO EERBIEDIGE ALS VRYMOEDIGE

VERKLAARING

DER WETTIGE

wapen-genootschappen,

IN DE

ommelanden;

INGELEVERD AAN DE

EDEL M O G. H: H E EREN

S T A A T E N

VAN

stad en lande;

DEN 30. AUGUSTUS 1787. AFGEPERST DOOR EENE RESOLUTIE VAN DE HOOGE JUSTITIE KAMER, VAN DEN 10 JULT DESZELVEN JAARS; EN DE GER1CHTELYKE PUBLICATIE N, DAAR OP GE—" ~"

VOLGD. f NED.

^-«fc-sE^^^ LETTER J-

Te GRONINGEN, "Ëy j A C O B BOLT, Boekverkoper.

Sluiten