Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 ''WERKENDAM» WERKENMONDE.

Waard. Oudenhoven, die, omtrent den Jaare 1654, fchreef, getuigt dat het toen, bij menfchen geheugen, tweemaal was1 afgebrand. Het is een welvaarende Plaats, met een Haven, die zich uitftrekt na de Merwe, zeer gemaklijk voor de Binnenlandfcae Schepen, die hier geduurig af. én aa'nvaaren. Dé Ingezeetenen geneeren zich met Visfchen , Vogelvangen en den Houthak van Willigen op de Grienden; ook wooneu hier veel Aanoeemers van 'sGemeenelands Dijk-, Rijs- en Polderwerken. De Kerk heeft een Vierkanten dikken Tooren, mét een Leien Spits gedekt. Door den ijver der Gemeente tot het bijwoonen der Godsdienftige Vergaderingen wierdt dit Gebouw te klein om de Toehoorders te bevatten; waarom het in deeze Eeuwe merkelijk vergroot is. In deeze vernieuwde Kerk wierdt op den twaalfden Cctober des Jaars 1738, de eerlle Predikatie gedaan. De Predikant van Werkendam is een Lid van de Klasfis van Gorinchetm Voorheenen ftondt hier een deftig Slot, het welk, in den Jaare 1401, door ders Heer jan van arkel, die tegen Hertog albrecht van beyeren , of liever tegen zijnen Zoone willem , Graave van Qoitervant oorloogde, wierdt afgebrand. Wij hebben niet kunnen ontdekken of het, zedert dien tijd tot op den Jaare 1628, weder herfteld is, doch omtrent dien jaare, wierdt het door Jonkheer henrik van eck, aan wien het door huwelijk met een Dogter uit den Huize van bronkhorst gekoinen was, weder opgebouwd, met een hoogen Trapgevel eh dikken Toren , boven met Borstweeringen en Kanteelingén Voorzien.

Werkenmonue , dus genaamd , oni dat het lag aan den mond cf den uitloop van het Water Werken, was, eertijds, een Dorp in de Zuidhollandfche Waart, doch, in den geduchten Watervloed van den Jaare 1421, nevens veele andere, onder de golven begraaven.

Zie s. van leeuwen, Bat. IU

lufin ■

Werk»

Sluiten