Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

behoorlijk verzegeld en buiten op kennelijk] tot welke Verhandelingen dezelve behoore.

10. Allen deeze Stembrieven ingekomen zijnde1, zullen dezelven in eene Vergadering van Hoofdleden worden ingebragt, geopend, en volgens de meerderheid van dezelven, de Eerprijs worden toegewezen. — Deeze toewijzing zal, tot op de Algemeene Vergadering , onder de Leden van het Hoofdbeftuur, worden geheim gehouden.

11. Het Hoofdbeftuur, en ieder der tot het beöordeelen eeniger Prijsverhandeling aangeftelde Departementen , zullen jaarlijks, vóór den laatften van Wintermaand, aan "den Algemeenen Secretaris, in gefchrifte, opgeeven de naa men en woonplaatfen, der bij hen tot die beöordeeling aangeftelde leden.

12. Ieder Beöordeelaar zal de te beöordeelene Prijsverhandelingen niet langer mogen houden dan agtien dagen, op verbeurte van één gulden voor ieder dag.

13. De Prijsverhandelingen zullen niet ter leezing mogen gegeeven worden, dan aan de daar toe aangeftelde beoordeelaars, en het Hoofdbeftuur; of iemand, overtuigd wordende hier tegen gehandeld te hebben, vervallen in eene boete van 25 guldens, ten behoeve van de kas der Algemeene Maatfchappij.

14. De bestvoldoende Verhandeling, in ieder vak, zal bekroond worden met eenen gouden Eerpenning, op den ftempel der Maatfchappij geflagen, of met derzelver innerlijke waarde van tien Ducaaten, ter keuze van den overwinnaar.

15. Het zal aan de Rechters over Prijsverhandelingen vrijftaan, om, behalven den gouden Eerpenning, ook aan een ander, het bestgekeurd naast bijkomend ftuk, eenen zilveren Eerpenning der Maatfchappije, toeteleggen,

Sluiten