Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p De DOOD van ABÉL.

kan het niet haaien bij het geen ik gevoel! Mijfl Broeder laat ons,noch achterdocht, noch twist voeden. Indien ook eene nieuwe beleediging bij toeval mij ontglipte, kom er mij dan zonder omweegen oogenbliklijk reekenfchap van vraagen ; ik zal U voldoen, maar dan moe.t gij .jpok minder ftug, mij zonder uitftel vergiffenis fchenken, en beloof mij, dit zijt gij mij verfchuldigt, van mij niet te haaten zonder mij gehoort te hebben. C a ï n.

Dat is niet noodigjhetis gedaan ik wil de

lesfen van mijn Vader volgen ik wil bij U ...

bij alle mijne maagen leeven ach kon ik -bij

hen de vreede der ziel, en gelukkiger daagen vinden!

A b e" l.

Caïn, wilt gij mij gelooven? Ëva en onze Zusters wceten het geluk nog niet van een Broeder die U aanbid, komt laat er ons hen van berichten , cn hun de vreede der ziel weder geeven, en ons arm in arm. aan hunne zeegnende blikken vertoonen.

IV.

Sluiten