Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3° HET VONNIS naar WENSCH.

Zy had reeds fchoenen aan met hielen!.... 't moest m» kwellen , moest mj

'k Ben ouder nog dan zy

a n g e l r K a.

Hebt gy niets meer gehoord?

henriette.

Ja, 'kheb in 't heengaan reeds bevonden. Dat men een Koets heeft afgezonden Naar Mevrouw d'Entrejean

angelika.

Wat zegt gy! zond men voort, Naar den Heer Determois zyn Moeder ?

henriette.

Op myn woord, 't Verzoek was, haastig hier te komen : Daarna heb ik den Brigadier Des Maarfehalks, in 't vertrek des Bruidegoms vernomen;

Vervolgens arme Liên, die hier Vergaarden : wyl een goede en een der oudfte Vrouwen, Al deandren toeriep „neen, ó! neen, zy is het niet, „ Maar dat fchoon Juffertje, dat gy daar voor U ziet, ,, Zal denklyk wel haast trouwen."

angelika.

Wel aan, myn Zuster, wyl myn plicht My by myn Moeder roept, die 'k niet veel kanverlaaten

Werd al myn zorg aan U gericht: Indien een Officier zeer fchoon van aangezicht,

Zo

Sluiten