Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORBERICHT,

bij gelegenheid eens een 'en andere aanmerking te willen maaken; en ook bij het gehoor, de leezing te voegen, om dat wij gelooven dat dit de beste weg zij, om de aandacht onzer kerkleden, op dit ftuk, meer-en meer te helpen vestigen. Ziet men op zommige plaatfen daartoe nog geen noodzaak, ons komt voor, dat de nood waar in wij ftaan te komen , reeds ernftig roept. De famenvoeging dezer Leerredenen, heeft zijn oorfprong, in nabuur- en vriendfchapj vooral in de hoop dat dezelve, ter bereiking van het gewigtig doel wel iets zou kunnen bijdraagen. - Wij draagen dezelve tot dat einde ootmoedig op, aan den Koning der Koningen, enden Heer der Heeren, en bidden, dat hij ons gebrek verfchoone, en onze geringen arbeid, tot zijn eer, en het heil ,van onze en andere gemeenten zegene!

WAAR-

Sluiten