Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Bedrvf.

Camillo Rosa. Niet zo als ik wil, myn Heer.

De Prins. Wat is 'er anders ? iets te ondertekenen ?

Camillo Rosa. Een doodvonnis zou 'er te ondertekenen zyn. — De Prins.

Zeer gaarne. ■ Geef maar hier! Sehieïyk!'

Camillo Rosa, verbaasd en den t'rins flyj' aanziende.

Een doodvonnis, zeide ik.

De Prins. Ik hoor het immers wel. Het kon reeds gedaan zyn. Ik heb haast.

Camillo Rosa, zyne papieren naziende.

Ik heb het nu, zie ik, niet medegel rag:! ■

Vergeeft my, myn Heer! — Het kan tot morgen uitflel lyden.

De Prins. Ook goed! — Pak de papieren maar famen. Ik moet heen, Morgen meer, Rofa!

(Hy vertrekt?)

Ca-

Sluiten