Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 Emilia Galotti.

Als 'er ondertusfchen maar veel by hem te haaien was! — Wanneer volgen de jonge luiden hem ! Pirro. Omtrent den middag.

Angelo. Met een fterk geleide ?

Pirro.

In ééne koets; de moeder, de dogter en de Graaf. Een paar vrienden komen van Sabionetta als getuigen.

Angelo,

En bedienden ?

Pirro.

Maar twee, behalven my; ik zal te paard vooraf ryden.

Angelo.

Dat is goed. Nog eene vraag. Wiens rydtuig

is 't? Is 't van uw' Heer? Of van den Graaf? Pirro.

Van den Graaf.

Angelo. Erg! Dan is 'er nog een voorryder,behalven een

kloek' koetfier. Doch

Pirro.

Ik ftaa verbaasd. Maar wat wilt gy ? De weinige fieraaden, waarmede de bruid uitgedoscht zal zyn,

zullen naauwlyks de moeite loonen.

Angelo.

Dan loont de bruid zelve de moeite.

Pir-

Sluiten