is toegevoegd aan uw favorieten.

Emilia Galotti. Treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

02

Emilia Galotti.

overnam, was de liefde van den Prins Emilia nog geheel onbekend; niet waar? Haare moeder wist Jer nog minder van. Als ik nu op deeze omftandigheid bouwde? en dePrins ondertusfchen den grondflag van

myn gebouw ondermynde?

De Prins, zig voor het voorhoofd flaande. Verwenscht!

Mar i nelli.

Als by nu zelf liet blyken, wat hy in zyn fchild voerde ?

De Prins. Vervloekte inval!

Marinelli.

En als hy zelf het niet verraaden had, ik

zou waarlyk gaarne willen.weeten, uit welke van myne fchikkingen moeder of dogter de geringde agterdogt tegen hem kon opvatten.

De Prins. Dat gy gelyk hebt!

Marinelli.

Daardoor misdoe ik zekerlyk zeer. Ver»

geef het my, myn lieer!

TWEEDE TOONEEL.

Battista, de Prins, Marinelli.

Battista, met veel haast. Op 't oogenblik komt de Graavin aan.

De