is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. Twee-en-dertigste deel. W.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WITSEN. (Het Geflagt van~)

b. Cornelis Jonasz. Witfen, Gouverneur van het Ei-' ^and Banda, in de Oostindiën, en aidaar 4 ongehuwd, overleeden..

c. Jan jonasz. Witfen, ongetrouwd geHorven,"

2. Jan Cornelisz. witsen, die volgt.

3. Adriaan Cornelisz. Witfen, in den Jaare 1592 ovei-t leeden, zonder immer getrouwd te zijn geweest.

Jan cornelisz. witsen, zo even vermeld, bekleedde denpost van Excijnsmeester binnen zijne geboorteftad Amfterdam. Hij nam tot Echtgenoote MejonkvroUwe Margareta Oetgens van Wavëren , Dogter van Nicolaas Fransz. Oetgens van Waveren, Burgemeester, Schepen en Raad van Amfterdam, en van Pietertje Laurensfe, van Moeders zijde eene afdammelinge van het zeer rijk en aanzienlijk geflagt van Heere Gerrit van Alkmaar. Jan Witfen wierdt, bij gemelde zijné echtgenoote, Vader van drie kinderen:

1. Petronella Jansfe Witfen, getrouwd met Jakok varj der Marckt, bij welke zij moeder wierdt van

a. Lijsbet, of Elizabet van der Marckt, gehuwd aaft Mr. Gerrit Bors van Waveren, Burgemeesters Schepen eri Raad der Stad Amfterdam.

b. Margaretha van der Marckt.

c. Mr. Johan van der Marckt.

d. Maria van der Marckt.

a. Maria Jansfe Witfen, gehuwd aan Dr. Pieter' Öps meer, Schepen en Raad van Amfterdam, en vervolgens' Raadsheer in 's Graavenhage; uit welk huwelijk de volgende kinderen zijn gebooren.

a. Catharina Opmeer, de huisvrouw van Casper vai? Keulen, en bij hem moeder van

(1) Pieter van Ceulen.

(2) Catharina van Ceulen» } (_2) Caspar van Ceulen. '

(4) S/janna van Ceulen,

(5) Comèlia van Ceulen.

b. Mr. Nicolaas Opmeer, Burgemeester, Schepen té Raad van Amflerdam.

c; Pieter Opmeer. XXXII. deel. Q 3. CoaW