Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORESTES en PYLADES,

o f

IPHIGENIA IN TAURIS; TREURSPEL.

eerste bedryf. EERSTE T O O N E E L.

thoas, hydaspes.

Zh y D a s l> e s. ie nu, myn Fleer, die dag, na zo veel zorgen , ftraalen , Waar op Vorst Thoas van zyn wensch zal zegepraalen ; Waar op die krygsheld, zo gelukkig door zyn min , Trouwd , voor het echtaltaar, zyn fchoonezielsvriendin, 't Was niet genoeg, dat gy tol koping wierd verheven Om uwe deugden, door 'r geboortrecht nietgefteeven, Dat gy een kroon bezit, niet op u afgedaald Van uw vooroud'ren, maar door dapperheid behaald, 't Was niet genoeg dat u de magtigfte oorlogshelden Van Scythiè' den ftaf van 't ryk in handen fielden; En aan de grootfie van hun koningen, tot loon Van zyne daan, een bruid opdroegen met de kroon. Wy zagen zelfs Diane , in Tauris aangebeden, Met heerelyke glans neêrdaalen naar beneden; £n by u leiden, door de lucht, die fchoone Vrouw, Wiens fierheid zwicht voor uw ftantvaste liefde en trouw, 't Gaat alles naar uw wensch. 't is vrede in uwe fiaaten ; De luister van uw hof vcrmeerd'ren de Sarmaaten, Wier Afgezant men in dit ryk veifcbynen zag: Uw voorfpoed fivgt in top op deze groote dag.

a 3 thoas.

Sluiten